Luận văn Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

Lời mở đầu
Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào? Bởi vậy, bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đa dạng về chủng loại đảm bảo về chất lượng thì thị trường để bán sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định được vị trí của kế toán trong các công cụ quản lý. Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay việc tổ chức quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý các loại thành phẩm, hàng hoá và xác định các chỉ tiêu khác của khâu bán hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW” để hoàn thành đề tài của mình.


PHẦN I :
LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1) Thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý :

a) Vai trò , vị trí của thành phẩm :

Theo định nghĩa chung thì thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biến đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật quy định và nhập kho thành phẩm hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.

Tuy nhiên, sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp hoàn thành cung cấp cho xã hội không chỉ đơn thuần là thành phẩm mà còn là nửa thành phẩm, lao vụ được hoàn thành. Nửa thành phẩm là những sản phẩm chưa qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm nhưng do yêu cầu của sản xuất và tiêu thụ mà được kiểm tra kĩ thuật và cũng có thể được nhập kho. Khi bán, nửa thành phẩm này cũng có ý nghĩa như thành phẩm.

Trong doanh nghiệp sản xuất, căn cứ vào khối lượng thành phẩm mà doanh nghiệp cung ứng trong một thời kỳ, trong từng cơ sở để đánh giá quy mô, đánh giá tỷ trọng cung ứng của doanh nghiệp về sản phẩm trong nền kinh tế quốc dân, xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, để được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệp phải luôn chú ý đến việc tăng nhanh số lượng sản phẩm sản xuất ra, đa dạng hoá chủng loại trên cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Mọi sự tổn thất của thành phẩm đều ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trong việc quản lý và hạch toán thành phẩm phải luôn đồng thời nắm chắc sự vận động của từng loại thành phẩm trong qúa trình nhập -xuất -tồn về cả ba mặt số lượng, chất lượng và giá trị.

b) Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý.

Tiêu thụ thành phẩm là qúa trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua các phương tiện để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá. Trong quá trình đó, doanh nghiệp sẽ chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng và khách hàng trao cho doanh nghiệp khoản tiền tương ứng với giá trị số hàng đã giao.

Số tiền mà người mua phải trả tương ứng với số hàng nhận được gọi là doanh thu bán hàng, hay doanh thu bán hàng là số tiền mà doanh nghiệp thu được ở khách hàng tương ứng với số hàng đã giao.

Quá trình bán hàng được bắt đầu từ khi doanh nghiệp giao hàng cho khách hàng và kết thúc khi khách hàng thanh toán tiền đầy đủ. Tuy nhiên hàng được xác định là đã tiêu thụ khi khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền . Xuất phát từ tầm quan trọng của bán hàng, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt yêu cầu về quản lý bán hàng.

2) Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW.

a) Nhiệm vụ kế toán :

Thành phẩm là mục tiêu của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. Qúa trình sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ra thành phẩm mà còn phải tiêu thụ chúng một cách kịp thời, hợp lý. Thông qua số liệu mà kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm cung cấp giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình về sản xuất, giá thành, lợi nhuận để có những biện pháp khắc phục kịp thời.

Từ số liệu do kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm cung cấp, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh, việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước để thực hiện chức năng quản lý và kiểm soát vĩ mô nền kinh tế. Đồng thời đối với các bạn hàng của doanh nghiệp biết được khả năng sản xuất và tiêu thụ để có quyết định đầu tư cho vay hoặc có quan hệ làm ăn...

Do vậy, đòi hỏi công tác tổ chức quản lý trong khâu tiêu thụ phải thực sự khoa học. Làm tốt các khâu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận kế toán khác thực hiện nghĩa vụ của mình, tạo ra hệ thống quản lý chặt chẽ, logic, có hiệu quả cao.

b) Nội dung tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm :

Phân loại và đánh giá thành phẩm :

* Phân loại :

Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW trong thời kỳ mở cửa bước sang nền kinh tế thị trường không những đã theo kịp thị trường mà còn phát triển không ngừng. Do đặc điểm của công ty là sản xuất và kinh doanh mặt hàng thuỷ sản nên sản phẩm của công ty đa dạng.

Sản phẩm của công ty hiện nay chủ yếu là loại thuốc kích thích cá đẻ (HCG) để phục vụ cho ngành thuỷ sản nuôi các loài cá nước ngọt và cá biển có giá trị kinh tế và các loài thuỷ sản khác, không chỉ đòi hỏi có đủ giống mà còn cho giống có chất lượng. Nhằm đảm bảo yêu cầu trên để sản xuất giống, có nhiều loài không thể sinh sản tự nhiên mà phải kích dục. Thuốc kích thích sinh sản với chức năng nhiệm vụ được nhà nước giao cho những năm qua, xưởng sản xuất HCG thuộc công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương đã sản xuất và cung cấp cho các cơ sở sản xuất lưu trữ nhóm giống gốc , nhóm giống quý hiếm và giống cá có chất lượng cao trong phạm vị cả nước. Cho đến nay ngành thuỷ sản chưa có một xưởng sản xuất nào ngoài xưởng sản xuất HCG của công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương, đây là cơ sở sản xuất đặc thù ngành.

Sản phẩm của công ty đều là những thành phẩm vì chúng đều hoàn thành ở bước công nghệ cuối cùng của quy trình sản xuất, sau khi được kiểm tra đảm bảo chất lượng mới được nhập kho.

* Đánh giá thành phẩm.

- Đối với thành phẩm nhập kho: Hiện nay thành phẩm của công ty được đánh giá theo giá thực tế.

- Đối với thành phẩm xuất kho: Kế toán tính trị giá thành phẩm xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền .
Xem tiếp tại file đính kèm
 

Đính kèm


Top