Tổng Cục Thuế Thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 3759/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 02/04/2018 v/v thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
C_ng v_n s_ 3579-TCT-TNCN.jpg

C_ng v_n s_ 3579-TCT-TNCN-2.jpg

C_ng v_n s_ 3579-TCT-TNCN-3.jpg
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top