Thủ tục thu mua nông sản của người dân để đưa vào chi phí hợp lý thì cần gì?

  • Đăng bởi Phạm Hiên
  • Ngày gửi
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Em là thành viên mới ạ, em có thắc mắc như sau xin nhờ anh chị trong Hội giúp đỡ:
Công ty em ở Quảng Ninh thu mua trái Thanh Long, xoài từ nông dân trực tiếp nuôi trồng Vùng Long An, Đồng Nai để phục vụ xuất khẩu Trung Quốc.
Hiện nay hồ sơ thu mua đầu vào của em gồm có:
  • Bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78/2014/TT-BTC
  • Hợp đồng thu mua - kèm CMT nhân dân của người bán
  • Phiếu chi ( tiền mặt).
Vì số lượng thu mua lớn ( khoảng 100 tỷ/ năm )...

Thủ tục thu mua nông sản của người dân để đưa vào chi phí hợp lý thì cần gì?

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top