? Thủ tục thay đổi trụ sở của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Mình muốn làm thủ tục chuyển trụ sở của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đăng ký thay đổi đăng ký DN thì mình làm ok còn Đăng ký thay đổi nôi dung đăng ký đầu tư thì chưa làm bao giờ. Bạn nào đã từng làm cái này cho mình xin ít kinh nghiệm với. Cảm ơn cả nhà ạ!!!!
 

Doraemon

Phu quét rác
Bài viết
488
Thành tích
118
Kinh nghiệm
256
Về cơ bản thủ tục của nó như sau:

A. Hồ sơ
 1. 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 2. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 4. 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;
 5. Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn);
 6. Giấy tờ về trụ sở bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).
B trình tự
 • Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chưa tách): Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc;
 • Bước 2: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 3: Cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới (Trong trường hợp công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới hoặc con dấu ghi trụ sở quận cũ của công ty);
 • Bước 4: Đăng bố cáo mẫu dấu của công ty.
 • Bước 5: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu đồng thời địa chỉ trụ sở chính cũng là địa điểm thực hiện dự án đầu tư);
 • Thời hạn hoàn thành từ 10 -15 ngày làm việc.
 
Top