Thất nghiệp liệu có phải là một trạng thái tồi tệ?

Thất nghiệp chỉ là trạng thái khổ ải nhất thời, nhưng sau đó, bạn chắc chắn sẽ được bù đắp .

Một nhà cố vấn tuyển dụng nhân viên đã nói rằng một người thất nghiệp không nên có tâm trạng trông chờ vào tấm lòng từ thiện của một người nào. Phải hiểu rằng mình là nạn nhân của một sự suy thoái tạm thời trong tình hình kinh tế nhất định.

Hãy cứ đinh ninh rằng sẽ bị người ta từ chối đi. Hãy nghĩ rằng người ta sẽ không phúc đáp thư của bạn, sẽ không gọi điện thoại trả lời kết quả hoặc bạn cứ nghĩ rằng những nơi sốt sắng mà bạn mong chờ, bạn đặt nhiều hy vọng nhất bỗng trở nên hờ hững với bạn.

Nói tóm lại là, cứ ngĩ mọi chuyện đối với bạn hoàn toàn là con số không, không có gì cả, thậm chí bạn cứ yên trí là mọi chuyện trở nên xấu trong cơn vận bĩ của bạn. Tất nhiên bạn cứ vững niềm tin nơi năng lực nội tại của bạn. Bạn đừng làm mất phẩm giá của mình.

Bạn hiểu rằng đã có một thời kỳ tốt đẹp nhất mà bạn hăng say hoạt động với những cống hiến không nhỏ và tốt đẹp cho xã hội, và bạn nên tin rằng thời kỳ khó khăn tạm thời này của bạn sẽ qua đi và bạn sẽ có cơ hội thuận lợi để tiếp tục làm việc khả quan và tồn tại.

Vì vậy nhiều khi bạn hãy cảm ơn Trời Đất đã dành cho mình những cảnh ngặt nghèo bi đát. Chính đó là mực thước đo bản năng tồn tại và lòng kiên nhẫn của con người. Thế nào rồi bạn sẽ thấy mình quả thật hữu ích và xứng đáng sau những khi được trui rèn trong gai lửa của cuộc sống.

Cái kết quả đó bạn không thể học ở đâu được, không một trường lớp nào dậy cho bạn được, bạn cũng không thể tìm ở bất cứ nơi đâu, lý thuyết nào cả, mà lại có ngay trong bản ngã của bạn. Do vậy " Hãy giữ vững lòng tin", đó là lời k huyên cần thiết cho bất cứ ai muốn chiếm một chỗ làm. Một lúc nào đó, cảnh thất nghiệp sẽ qua đi, khi có cơ hội đến báo hiệu, đó là điều tất nhiên phải có. Và bạn hãy nhận biết, đón bắt và săn sóc cơ hội đó một cách chu đáo
 

Top