? Thành lập doanh nghiệp xong nhưng địa chỉ bị sai trên tracuunnt thì phải làm sao?

Cả nhà cho mình hỏi
Mình đăng ký thành lập doanh nghiệp, đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.
Nhưng khi tra cứu trên trang: tracuunnt.gdt.gov.vn thì địa chỉ bị sai so với GPĐKKD.
Giờ phải làm sao để điều chỉnh được ạ!
Cám ơn cả nhà!
 

Top