Thái độ của bạn khi đi xin việc

Trong một cuộc vấn đáp bạn hãy bình tĩnh, và coi như "pha" mọi câu hỏi có tính cách "quay" ứng cử viên. Không có gì chết chóc cả. Không có gì đáng sợ. Cách tốt nhất là mở lời trước, bày tỏ lòng cám ơn lịch sự người sắp hỏi mình. Đó là một cách hàm chứa rằng bạn sẵn sàng ở thế vững vàng có thể chủ động mọi cuộc đối đáp. Bạn hãy coi người hỏi mình chỉ là người bình thường, chẳng qua là có chút ít trách vụ mà thôi, chẳng phải thần thánh gì cả. Nhưng bạn cũng phải khôn ngoan làm vui lòng người ta bằng một lời hay cử chỉ chào hỏi lịch sự để lấy lòng.

Còn một cách nữa, nhiều nhà cố vấn về vấn đề tuyển dụng nhân viên khuyên rằng cử ứng viên hãy gửi thư trực tiếp bày tỏ mình sẵn sàng trong một cuộc phỏng vấn và đây là một cách thành công nhất.

Để có một cuộc phỏng vấn, bạn không cần đợi tới thông cáo tuyển dụng nhân viên. Nếu bạn thích làm việc tại một cơ quan, hãng xưởng, xí nghiệp nào, bạn viết thư thẳng tới Ban lãnh đạo nơi đó một bức thư sáng rõ với câu đại để như sau: "Tôi tin rằng cơ quan... dưới quyền lãnh đạo của ông đang cần một người chuyên trách công việc... Tôi là người có khả năng và ước mong, sẵn sàng phục vụ tốt, dưới quyền ông." .

Một nhà cố vấn nước ngoài đã cam đoan: "Trên 90 phần trăm những người mà tôi đã từng làm việc chung tìm được iệc làm của họ bằng con đường thư tín này."

Cái thư là một thông tin nghiệp vụ quan trọng, khiến người ta lưu ý và nhiều khi cũng là một sự nhắc nhở một điều mà người ta đã quên hay chưa từng nghĩ tới. Lúc ấy, tác giả bức thư không còn là người xin việc nữa mà lại có tính cách người trợ lý biết bày tỏ ý kiến hợp thời, đúng lúc và có giá trị.

Vậy bạn hãy thử viết thư đến những cấp lãnh đạo, những cơ quan nào mà bạn nghĩ rằng sẽ cần dùng tới bạn. Nhưng trước hết, bạn hãy cho biết nghề nghiệp chuyên môn của bạn, và tiếp liền là nói thêm những loại công việc nào mà bạn có thể chắc chắn làm tốt được.

Một điều tế nhị mà bạn cần phải biết thêm. Những nhà lãnh đạo cơ quan lớn như là Chủ tịch, Tổng Giám đốc thường là những người đa đoan, bận rộn công việc, không thể tự mình quyết định công việc mà không có ý kiến của những người phụ giúp.

Có thể cái thư của bạn sẽ lọt vào mắt của những ông phó, trợ lý, chánh văn phòng hay chuyên viên nào đó. Cho nên cuối thư, bạn cần phải khôn ngoan mà viết lời cám ơn: "Xin chân thành cám ơn ông Chủ tịch (hay Tổng Giám đốc) và tất cả quý vị", với hàm ý cám ơn sự chú ý của những người kia.
 

Top