Những kinh nghiệm vàng để xin việc

Tìm kiếm cho được một chỗ làm ngày nay là một chuyện không phải dễ và đơn giản. Không thể với một tờ xin việc được gởi đi là có một chỗ làm ngay. Bạn trẻ phải trải qua những thủ tục, thử thách, cho dẫu đã trang bị một kiến thức nào đó và một khả năng về tinh thần làm việc như thế nào.

Có một thủ tục ngoài những thủ tục thông thường được quy định và áp dụng từ trước tới nay mà bạn cần phải biết - đó là thủ tục sẵn sàng đáp ứng mọi tình thế đòi hỏi, bao gồm trong tám điều căn bản. Các bạn trẻ thời nay, ý thức tiến bộ cần thấu đáo tám điều này, theo một cuộc nghiên cứu của những chuyên gia về lãnh vực tuyển dụng nhân viên ở nước ngoài.

Nếu bạn ở trong tình trạng thất nghiệp muốn có một việc làm mau chóng, rút ngắn thời gian khó khăn về kinh tế thì cần phải đặc biệt quan tâm tới những lời hướng dẫn kể sau. Còn nếu bạn là người mới vào đời, muốn có việc làm cũng cần lưu ý, chú trọng đến những điểm nào mà mình nhận xét thấy còn thiếu sót, kịp thời bổ khuyết.

1. Đáp ứng một lời tuyển dụng trong một quảng cáo trên báo chí.
Trước nay, người ta xin việc làm bằng cách qua các đường lối thông thường kể sau:
a. Theo lời mách bảo của người thân quen. Sự mách bảo này còn kèm theo một lời giới thiệu, gởi gấm, chạy chọt, đút lót.
b. Theo thông cáo tuyển dụng niêm yết trước cổng cơ quan.
c Theo lời rao trên truyền hình, truyền thanh.
d. Theo đường lối gởi đơn xin việc đến từng cơ quan một cách cầu may.
e. Do sự phân bố của học đường chuyên nghiệp hay sự giới thiệu của các lớp huấn luyện nghề nghiệp, cơ quan lao động, xã hội như phòng tìm việc làm.
f . Bản tin quảng cáo trên báo chí.

Ngày nay, do sự phát triển và hiệu năng thông tin sâu rộng , toàn khắp của báo chí, những quảng cáo thông tin tuyển dụng được phổ biến và có kết quả tốt. Nhưng đối với người tìm xin việc làm vẫn còn "thiên nan, vạn nan". Có người hàng ngày gửi hàng chục lá đơn xin việc làm mà chẳng có kết quả, thậm chí có người làm việc này liên tục hàng năm trời. ở bên Mỹ, có người mỗi ngày gửi hàng trăm lá thư và đã mua hàng chục tờ báo để tìm kiếm, thu thập các thông tin tuyển dụng.

Thế mà, những nhà cố vấn về tuyển dụng nhân viên lại khuyên những người tìm việc làm hãy tìm đọc những ấn phẩm nói về lĩnh vực thương mại, cũng như những tờ báo xuất bản tại địa phương. Họ khuyên rằng nên trả lời bằng thư những yêu cầu tuyển dụng bằng cách nêu lên những thí dụ cụ thể về những công việc đã làm tương đối thành công. Nhưng nhà cố vấn nói rằng người tìm việc làm đừng sợ những yêu cầu tuyển dụng không phù hợp lắm với khả nàng của mình.

Một vị Giám đốc tuyển dụng nhân viên đã nói rằng:"Trong hầu hết mọi trường hợp, giữa chúng tôi và những người chúng tôi mướn có một sự thỏa thuận riêng".

Như vậy có nghĩa là chuyện tuyển dụng người theo thể thức "rao tin" trên báo chí sẽ căn cứ vào năng lực cá biệt để định mức lương bổng, chớ không theo một qui chế chung chung , ở xã hội ta ngày nay cũng đang có sự thỏa thuận này nơi các cơ quan người nước ngoài hay là các cơ quan tư nhân. Chuyện này kể ra cũng phần nào hợp lý, vì tiền công sẽ tính nơi sự thỏa thuận của đôi bên chớ không phải là chuyện sắp xếp vào thang bậc của quy chế định sẵn mà nhiều khi không đáp ứng được đúng mức năng lực của từng cá nhân.

Những nhà cố vấn nói rằng, nên trả lời cho một nơi đăng báo cần người ngay. thư trả lời phải được bảo đảm, giao tận nơi nhanh chóng. Có những nơi, sau khi có quảng cáo, người ta đổ xô nhiều tới nơi có một số người phụ trách nhận đơn, ngừng thu nhận ngay sau khi có một số ít trường hợp có vẻ đạt mức yêu cầu.
 

Top