Nhờ người đứng tên giám đốc doanh nghiệp có được không?

  • Đăng bởi Đào Mai
  • Ngày gửi
Nhà Kế mình ơi cho hỏi có người nhờ đứng tên Giám đốc doanh nghiệp (nhỏ thôi) thì có bị những ảnh hưởng gì không, chắc chắn là phải ký tá giấy tờ rồi. Có ai am hiểu lĩnh vự này cho mình ý kiến với! Tks!

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top