LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẦU VÀO THÀNH BẢNG KÊ EXCEL PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH KẾ TOÁN – THUẾ?

  • Đăng bởi namihate
  • Ngày gửi
Một trong những ưu điểm vượt trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy là khả năng bảo quản và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện nhất định để đảm bảo hóa đơn được lưu trữ đúng cách, đúng định dạng và đầy đủ cơ sở pháp lý. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần biết cách xử lý...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẦU VÀO THÀNH BẢNG KÊ EXCEL PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH KẾ TOÁN – THUẾ?

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top