Hướng dẫn các định giá Doanh nghiệp chính xác nhất

  • Đăng bởi Hà Cin94
  • Ngày gửi
1. Thẩm định giá Doanh nghiệp là gì?
Thẩm định giá doanh nghiệp được hiểu là các hoạt động bao gồm:
  • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của doanh nghiệp/công ty.
  • Đánh giá các hoạt động, các tài sản, các khoản ghi nợ của công ty.
  • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của doanh nghiệp.
Như vậy, ta có thể hiểu thẩm định giá trị doanh nghiệp là xác định giá trị chính xác của doanh nghiệp theo định giá thị trường thông qua các...

Hướng dẫn các định giá Doanh nghiệp chính xác nhất

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top