Hỏi về việc xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức điện tử

  • Đăng bởi Phan Hoai
  • Ngày gửi
Căn cứ theo thông tư 66/2019/TT-BTC từ năm 2020 việc xin xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước sẽ thực hiện bằng hình thức điện tử. Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, áp dụng mẫu C1-10a/NS- TĐT, dùng chữ ký số ký điện tử và gửi cho cơ quan Thuế.
Hiện nay nhiều chi cục đã áp dung rồi, mình làm công văn giấy gửi bộ phận một cửa thì chi cục thuế không nhận bảo về làm qua mạng
Hướng dẫn thì như vậy nhưng loay hoay mãi...

Hỏi về việc xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức điện tử

Xem đầy đủ nội dung...
 

Top