Lời nói đầu.

Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tất cả các doanh nghiệp vì tầm quan trọng của nó. Chức năng của kế toán là ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý, các thông tin này giúp cho họ có những cơ sở để đưa ra những quyết định phù hợp để định hướng phát triển Công ty còn đối với các nhà đầu tư, các thông tin này là cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư.

Hạch toán TSCĐ có ý nghĩa quan trọng (đặc biệt đối với các đơn vị xây lắp) và là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Công Trình Đường Thuỷ. Trong điều kiện ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường như hiện nay, kế toán là công cụ hữu hiệu để Công ty có thể phân tích tình hình tài chính của mình, từ đó có định hướng phát triển, đầu tư và có phương pháp quản lý tốt tạo nên sức mạnh nội lực của Công ty.

Nhận thức được vai trò của công tác kế toán nói chung và hạch toán TSCĐ nói riêng, cùng với sự hướng dẫn của cô Lê Kim Ngọc, cô chú phòng kế toán Công ty Công Trình Đường Thuỷ. Em đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ" cho báo cáo chuyên đề của mình. Báo cáo này gồm 3 phần:

Phần 1 : Khái quát chung về Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Phần 2: Thực trạng hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ.

Phần 3: Một số nhận xét đánh giá và giải pháp hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình viết báo cáo này, tuy nhiên không thể trách được nhứng thiếu sót. Bởi vậy, em rất mong nhận được ý kiến và hướng dẫn của các thầy cô, của các cô chú trong phòng kế toán tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ để bài viết được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!


Ngày 07 tháng 05 năm 2005
Sinh viên
Đỗ Văn ToànPhần 1 : Khái quát chung về Công ty Công Trình Đường Thuỷ.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công Trình Đường Thuỷ.

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công Trình Đường Thuỷ.

Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công Trình Đường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-07-1972 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường Thuỷ (Bộ Giao Thông Vận Tải). Từ ngày thành lập đến nay Công ty đã qua 3 lần thay đổi tên.
Năm 1983, Công ty Công Trình Đường Sông I đổi tên thành Xí nghiệp cầu cảng 204 trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý Giao Thông Đường Thuỷ II.
Năm 1986, Xí nghiệp cầu cảng 204 lại đổi tên thành Xí nghiệp Công Trình Đường Thuỷ trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý Giao thông Đường Thuỷ I.
Lần thứ 3, năm 1989 Xí nghiệp Công Trình Đường Thuỷ được đổi tên thành Công ty Công Trình Đường Thuỷ trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường Thuỷ. Tên gọi Công ty Công Trình Đường Thuỷ được giữ cho đến bây giờ.

Tên giao dịch việt nam: Công Ty Công Trình Đường Thuỷ
Tên giao dich quốc tế : WACO (Waterway Construcsion Conpany)
Trụ sở chính : 159 Thái Hà - Quận Đống Đa-Hà Nội
Chi nhánh : 14B8 - Ngô Tất Tố - Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐT : 04.8561482
Fax: 84. 8562198
E- mail : Waco@yahoo.com

Từ khi thành lập cho tới nay, đặc biệt sau khi Nhà nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Công ty Công Trình Đường Thuỷ luôn phát triển một cách vững chắc, luôn hoàn thành các kế hoạch của cấp trên giao. Vì vậy đã tạo được nhiều uy tín trên thị trường, với khách hàng, các nhà cung cấp.

Có thể thấy được quy mô của Công ty qua một số tài liệu tổng quan sau: Khi mới thành lập vốn kinh doanh của Công ty là 2.174 triệu đồng.

Trong đó: + Vốn lưu động là 897 triệu đồng;
+ Vốn cố định là 1.277 triệu đồng.

Bao gồm các nguồn vốn : + Vốn ngân sách nhà nước cấp 480 triệu đồng;
+ Vốn doanh nghiệp tự bổ sung 994 triệu đồng;
+ Vốn vay 700 triệu đồng.

Bây giờ tổng số vốn kinh doanh của Công ty đã là: 17.135,5 triệu đồng.

Công ty gồm 10 đơn vị, 1124 cán bộ công nhân viên hoạt động trên địa bàn cả nước ( 8 đơn vị Miền Bắc, 2 đơn vị Miền Nam). Công ty có 213 kỹ sư, 129 cán bộ trung cấp, 762 công nhân các ngành, thiết bị: 500 chủng loại gồm thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận tải thuỷ bộ.

1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Công ty Công trình Đường Thuỷ là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải. Vì vậy, Công ty có đầy đủ mọi tư cách pháp nhân như có con dấu riêng, có tài khoản tại Ngân hàng, có vốn pháp định và vốn điều lệ. Công ty có quyền quyết định các vấn đề của Công ty trong khuôn khổ pháp luật và quy định của Tổng Công ty như được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức và các cá nhân trong hoặc ngoài ngành, quyền khai thác các nguồn vật tư, kỹ thuật, được quyền mua, sử dụng thanh lý các tài sản cố định...

Công ty là doanh nghiệp Nhà nước có quyền tự chủ kinh doanh, tự chủ tài chính theo quy định tại điều lệ của Tổng Công ty, có quyền ký kết các hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Công ty có nghĩa vụ sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh và các nguồn lực khác mà Công ty đã ký nhận với Tổng Công ty và chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng Công ty.

Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về những sản phẩm của Công ty.

Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ đối với người lao động.

Công ty thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ về kế toán, hạch toán, kiểm toán.
Xem tiếp và tải về tại tệp đính kèm
 

Đính kèm


Top