Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bỏ trốn có bị loại không?

  • Đăng bởi Da Rubj
  • Ngày gửi
Trước đây hóa đơn giấy thì cơ quan thuế không kiểm soát được, nay sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế kiểm soát được, vậy các a/c cho em hỏi khi chuyển sang hóa đơn điện tử, nếu mình mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn có bị loại chi phí như hóa đơn giấy ngày trước không ạ.

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top