Hồ sơ định giá bất động sản doanh nghiệp gồm những gì?

  • Đăng bởi Hà Cin94
  • Ngày gửi
Theo quy định tại Điều 107 của Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;
Như vậy, khi cần thẩm định giá Bất động sản, tùy vào các loại tài sản kể trên thì hồ sơ pháp lý sẽ là các giấy tờ pháp lý đi kèm với mỗi loại tài sản. Cụ thể, đối với Bất động sản của Doanh nghiệp, hồ sơ thẩm định giá bao gồm:

1. Tài sản là đất đai...

Hồ sơ định giá bất động sản doanh nghiệp gồm những gì?

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top