Excel Hàm tính tổng các đối số SUM

– Công dụng của hàm Sum: Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum trong Excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường
– Cú pháp: =SUM (number 1, number 2, …)
Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …
  • Trong đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng
– Chú ý:
  • Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.
  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
VD1:
  • =SUM (2, 3, 4) có giá trị bằng 9.
  • =SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.
  • =SUM (“2”,”3”,1) có giá trị bằng 6.
ham-sum.png

Công thức sử dụng: C2=SUM (A2:B2) Ta có kết quả như hình
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top