Dư có tài khoản phải thu khách hàng 131 năm 2019 sang năm 2020 quyết toán cơ quan thuế yêu cầu truy thu

  • Đăng bởi Đào Mai
  • Ngày gửi
Xin hỏi các anh chị trong hội 1 vấn đề ạ: Cuối năm 2019 Công ty em có dư có 131 phải thu của 1 khách hàng. Đầu năm 2020 Công ty đã xuất hóa đơn cho khách hàng rồi. Cơ quan thuế xuống thanh tra yêu cầu hạch toán doanh thu về năm 2019 và truy thu thuế GTGT và thuế TNDN thì giờ em phải làm sao và hạch toán như thế nào ạ? Mong anh chị trả lời giúp!

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top