Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

  • Đăng bởi Phan Hoai
  • Ngày gửi
Công ty em đầu ra chịu thuế suất 0% nên khi nhận hoá đơn đầu vào em ghi phần thuế GTGT 10% vào giá trị hàng nhập kho luôn, công ty em kê khai theo phương pháp khấu trừ. Giờ em xuất hoá đơn trả lại hàng bán cho NCC thì xuất và hạch toán phần thuế GTGT 10% đó như thế nào ạ?

Xem đầy đủ nội dung...
 

Top