Công văn số 1406/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 20/04/2018 v/v hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

Cong van 14061.jpg
Cong van 14062.jpg
 

Sửa lần cuối:
Top