Công ty vận tải quốc tế có được xuất hóa đơn vận tải bao gồm cả phí shipping không?

  • Đăng bởi Thư Ngọc
  • Ngày gửi
Công ty em có mảng vận chuyển quốc tế. Bên em vừa nhận một hợp đồng trong đó có ghi giá cước vận tải bao gồm cả phí Shipping (Thực hiện các thủ tục với hải quan cả hai phía Việt Lào) tại cửa khẩu cho hàng hóa của bên A. Em đang thắc mắc là nếu em xuất hóa đơn với giá như vậy có hợp lý không ạ? vì bình thường giá xuất hóa đơn của bên em chỉ bao gồm cước vận tải, không bao gồm các loại phí liên quan. Phí shipping này thường sẽ không có hóa đơn đầu vào để bên em hạch toán và xuất hóa đơn ra cho...

Công ty vận tải quốc tế có được xuất hóa đơn vận tải bao gồm cả phí shipping không?

xem đầy đủ câu hỏi và trả lời...
 

Top