Bạn đã sẵn sàng để chuyển hướng nghề nghiệp chưa?

Những con người có bản lĩnh đương đầu với những thách đố của cuộc đời là những người thường để tâm nhận định những biến chuyển; rẽ ngoặt của cuộc đời và nghề nghiệp.

Những dữ kiện xảy ra trong công việc làm hàng ngày tốt xấu như thế nào đều có ảnh hưởng cho tương lai. Một người linh lợi phải thấy trước mọi chuyện sắp tới và phải tiên liệu lối rẽ nào cho được thuận lợi cho cuộc sống vươn cao, thịnh đạt.

George O'Brien, 37 tuổi, là một Giám đốc kiểm soát ngân sách của một nhà máy quốc phòng nằm trên đảo Long Island trong thời gian trước đây. Ngày nay, ông ta là thành viên trong ban tham mưu tài chính của một trong những công ty cổ phần lớn nhất của nước Mỹ.

George O'Brien nói rằng: "Mỗi công ty có một nhu cầu tài chính. Tôi đã viết một bản lý lịch một cách thận trọng, thay thế những thuật ngữ thương mãi tiêu chuẩn thông thường và gửi đến tất cả những công ty mà tôi nghĩ rằng họ có thể cần tới tôi." như thế Geọrge O'Brien cho chúng ta một kinh nghiệm. Đó là bài học "hãy tự đánh giá năng lực của mình để tự trình bày và giới thiệu với người khác, cho người ta thấy rõ định liệu khi cần đến". Đó là cách giải quyết khôn lanh cảnh "bế tắc" của mình.

Không biết tự đánh giá bản năng đế tự giới thiệu với người ngoài, mình sẽ mãi luôn sống trong bóng tối thảm cùng. Bạn nên nhớ vàng ngọc dù có giá trị mà cứ bị giữ mãi trong tủ sắt hay nằm dưới lòng đất thì làm sao hữu dụng được và chi là một vật vô tri tầm thường như bao ngàn vật thể khác mà thôi.

Hãy tự đánh giá mình. Hãy cố để cái "bản ngã" của bạn qua một bên và kiểm tra xem thật sự đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bạn. Và, đâu là những điều bạn thích và đâu là những điều bạn không thích. Dầu sao, bạn cũng nên tìm hiểu những phần "rao tin" tuyển dụng nhân công trên các quảng cáo của báo chí, để khảo sát, nghiên cứu, để có một khái niệm về những khuynh hướng đổi mới nghề nghiệp.

Đổi mới, chuyển hướng bao giờ vẫn là những thích nghi cần thiết trong một xã hội luôn chuyển hóa không ngừng. Không hiểu được điều này, không ý thức nổi sự cần thiết ấy, bạn sẽ mãi mãi là kẻ bị bỏ rơi ở lại đằng sau cuộc sống cứ mãi tiến tới và bạn sẽ vẫn là người không có được việc làm, vẫn phải sống trong cảnh khốn cùng tăm tối.

Bạn nên quyết định xem những kinh nghiệm và tài năng nào cần thiết cho những ngành nghề mà bạn quan tâm tới. Hãy tiến hành một cuộc kiểrn tra tâm lý để có thể giúp bạn đặt ra những mục tiêu mới của cuộc sống. Và, như vậy là bạn đã sẵn sàng thảo hoạch một chương trình chuẩn bị chuyển hướng cho nghề nghiệp đã thành công mới.
 

Top