xuất hóa đơn bổ sung

  1. Doraemon

    Thuế GTGT Thủ tục điều chỉnh,lập bổ sung, hủy bỏ hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng

    Trước rất nhiều vướng mắc của các bạn làm kế toán khi xuất hóa đơn GTGT điện tử cho khách hàng bị gặp các sự cố không mong muốn như sai đị chỉ, sai mã số thuế, sai mặt hàng, đơn giá ... và ... những câu hỏi lập đi lập lại rất nhiều và hầu hết đều mơ hồ. Hôm nay tôi sẽ viết một bài hướng dẫn cụ...
Top