vật tư thu mua

  1. L

    Hà Nội Tuyển Kế toán Kho - công ty TNHH Laguna Beach Vietnam

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra đơn hàng, đặt và mua hàng với các nhà cung cấp theo đúng quy trình và thủ tục (quy trình mua hàng) - Theo dõi và kiểm soát quá trình vận chuyển đúng tiến độ - Tìm kiếm và đàm phán các nguồn cung cấp - Kiểm soát hàng hóa trong kho - Phối hợp chặt chẽ với các đối tác...