thuế tndn

 1. TN96513

  Thuế TNDN Thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn, các khoản thu nhập sau đây được miễn thuế TNDN: (1) Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư...
 2. A

  ? Năm 2019 có được gia hạn thuế TNDN không ?

  Cả nhà mình cho em hỏi vụ này với, em đọc nghị định của thủ tướng là thấy được gia hạn thuế TNDN năm 2019 và quý 1,2 của 2020 nên em có làm gia hạn nhưng hnay quản lý thuế bên e kêu nộp thuế thdn 2019 k sẽ bị cưỡng chế hoá đơn. Vậy cho e hỏi thực tế năm 2019 có được gia hạn thuế tndn k ah
 3. BinhOver

  Thuế TNDN Luật số: 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 32/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi...
 4. BinhOver

  Thuế TNDN Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH ______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và...
 5. BinhOver

  Thuế TNDN Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...
Top