thủ quỹ

  1. Doraemon

    Hà Nội CÔNG TY MH VIỆT NAM TUYỂN KẾ TOÁN THỦ QUỸ

    CÔNG TY MH VIỆT NAM TUYỂN KẾ TOÁN THỦ QUỸ Lương 5tr5 - 6tr *Mô tả - Thực hiện các nghiệp vụ thu - chi tiền mặt - Quản lý thu chi tiền mặt - Quản lý chứng từ, sổ sách - Hỗ trợ các bộ phận khác trong phòng Kế toán khi có nhu cầu phát sinh *Yêu cầu - Nữ, nhanh nhẹn tuổi từ 21 đến 30 tốt nghiệp...
Top