thanh lý tscđ

  1. thoavu90

    ? Công ty tạm dừng hoạt động có được xuất hóa đơn bán thanh lý tscđ không?

    Công ty tạm ngừng trên sở kế hoạch rồi. Bây giờ muốn bán thanh ly TSCĐ thì có xuất được hoá đơn không ạ? Em cảm ơn ạ
  2. Hang Chu

    Có quy định nào về giá bán khi thanh lý tài sản cố định không?

    Các cao nhân cho em hỏi với Trường hợp xe ô tô mang tên công ty, khi bán thanh lý, có văn bản quy định nào về hạn mức giá bán để tránh doanh nghiệp xuất hoá đơn giá trị thấp để trốn thuế không? Hiện tại em tìm hiểu mới chỉ nói về xe công thôi. Em cảm ơn nhiều.
Top