tài sản cố định hữu hình

  1. Nguyễn Kiều

    ? Thủ tục cần để sang tên xe là tscđ khi mua lại xe ô tô ở tỉnh khác xin được hướng dẫn

    Các Anh chị chia sẻ cho em ít kinh nghiệm sang tên xe công ty với ạ, sếp em có mua lại chiếc xe tải biển số khác tỉnh của công ty khác và cần làm hồ sơ sang tên qua công ty ạ.Em cảm ơn
  2. TN96513

    Tài khoản 211-Tài sản cố định hữu hình-thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. b) Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản...
Top