nhân viên hành chính

  1. Domino

    Hà Nội Tuyển kế toán - Thẩm Mỹ Viện Phương Thúy

    Thẩm Mỹ Viện Phương Thúy cần tuyển dụng các vị trí sau: - 02 Kế toán nội bộ: + Kiểm soát thu chi, hàng hóa trong kho + Báo cáo thu chi hàng ngày và kho hàng hóa tại Cơ sở, đồng thời kịp thời gọi hàng cho cơ sở để đảm bảo việc hoạt động cho CS. Thời gian làm việc: từ 9h - 18h hàng ngày, tháng...