nhà hàng

  1. N

    Hà Nội CTY CP ĐOÀN GIA

    Nhà hàng Quán Cũ - 31A Phan Đình Phùng, Hà Nội, cần tuyển 2 x Kế toán nội bộ Mô tả công việc: Ca 1: Nhận và nhập hàng vào phần mềm, theo dõi kho và công nợ nhà cung cấp, viết hóa đơn GTGT, lập báo cáo kho vào cuối tháng. Ca 2: Theo dõi doanh thu và công nợ khách hàng, viết hóa đơn GTGT, phiếu...
Top