lương cao

  1. B

    Hà Nội TUYỂN 3 NỮ KẾ TOÁN CỬA HÀNG TẠI HÀ NỘI

    - Kế toán cửa hàng làm việc tại các cửa hàng Klever Fruits tại các quận của Hà Nội. - Thời gian là việc: Hành chính (8h-17h), nghỉ chủ nhật. - Quyền Lợi: Đàm phán lương theo năng lực ( 6-7 triệu). Đầy đủ BHXH, Phép năm, đánh giá tăng lương theo định kỳ. - Công việc: Kiểm kê hàng hóa, tổng hợp...