luật bhxh

  1. Lê Thùy Linh

    ? Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

    Anh chị ơi cho em hỏi. Trong trường hợp quy định là nghỉ từ 14 ngày thì k đóng BHXH cho NLĐ, vậy nếu em ký hđ chính thức, người lao động có những hôm họ nghỉ, có hôm lại chỉ đi làm nửa ngày, cộng lại nghỉ đủ 14 ngày thì họ có được đóng BHXH không ạ? Ví dụ như trong ảnh này của em. Trong tháng có...
  2. Thanh Nguyen

    Nghị định số Số: 88/2015/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm

    CHÍNH PHỦ Số: 88/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao...
Top