kiemtoan

  1. K

    TP HCM Tuyển Kế Toán Viên Quận 1

    I/ Mô tả công việc: 1. Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán. 2. Thực hiện hạch toán, tính toán, đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán Misa. 3. Giao dịch với ngân hàng. 4. Theo dõi thu - chi, công nợ, quỹ tiền mặt. 5. Làm bảng chấm công, lương hàng tháng. 6. Bảo quản, lưu...