kiểm toán nội bộ

  1. M

    Hà Nội [TẬP ĐOÀN DOJI] TUYỂN CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

    Mô tả công việc - Kiểm soát hàng ngày công tác kế toán, tài chính, tiền vàng tại Hội sở và các Chi nhánh trực thuộc - Soát xét báo cáo tài chính của các đơn vị liên quan - Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát, kiểm toán các đơn vị để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi...
Top