kiểm soát nội bộ

  1. APEC GROUP

    Hà Nội Tuyển 03 kế toán tổng hợp + 03 kế toán thanh toán + 03 Kiểm soát nội bộ

    🎉🎉🎉Làm việc trong không gian văn phòng chia sẻ đẹp lung linh nằm tại mảnh đất vàng của HN ✨✨✨Được thử sức, tỏa sáng khi điều phối/ kiểm soát hoạt động kế toán của các dự án quy mô lớn ................. apply CV qua email: 📨tuyendung@apec.com.vn cho các vị trí: 03 kế toán tổng hợp -...