kho

  1. K

    Tuyển dụng kế toán kho và kế toán bán hàng

    Công việc : - Nhận đơn hàng từ bên kinh doanh , soạn hàng cho giao nhận. - Nhận hàng, nhập vào phần mềm, nhập vào kho, sắp xếp vị trí hợp lý ( cũ , mới ). - Kiểm tra số lượng tồn thực tế, số lượng trên phần mềm , báo cáo hàng sắp xếp để lên lịch đặt hàng. Yêu cầu : - Có đầu óc quản lý số liệu. -...