kế toán tại hà nội

  1. V

    Hà Nội Tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp - Công ty CP Công nghệ thông tin Tài chính số 1 - Hà Nội

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện công việc của một kế toán tổng hợp, quản lý thu chi và báo cáo thu chi theo kỳ hoạt động kinh doanh của công ty - Kiểm tra, cân đối số liệu kế toán - Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán, kê khai thuế, báo cáo thuế. - Lập báo cáo tài...
Top