kế toán cơ bản

 1. T

  TP HCM Nhân Tinh tuyển nhân viên chuyên kế toán thuế & giấy phép thành lập Công ty

  Thành lập từ năm 2010, Nhân Tinh đã có 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, xin cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài, đăng ký sở hữu trí tuệ…. Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn dịch vụ công ty Nhân Tinh tự hào là...
 2. Thanh Nguyen

  Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung tổng hợp

  + Loại tài khoản tổng hợp: là loại tài khoản kế toán được dùng để phản ánh các đối tượng kế toán mang tính tổng hợp mà qua đó có thể tính toán và rút ra các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (nguyên vật liệu, TSCĐ HH), việc ghi chép được sử dụng bằng thước đo giá trị. +Loại tài khoản chi tiết: là tài...
 3. Thanh Nguyen

  Chứng từ kế toán

  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN a. Khái niệm Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Chứng từ kế toán là khâu đầu tiên của quá trình kế toán có tác dụng: Chứng minh cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Căn cứ để...
 4. Thanh Nguyen

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

  Bao gồm các hành vi sau: Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật. Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan...
 5. Thanh Nguyen

  Kỳ kế toán là gì?

  Kỳ kế toán là: Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau: Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12...
 6. Thanh Nguyen

  Nguyên tắc của kế toán

  Kế toán có các nguyên tắc sau: Giá gốc: Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nhất quán: Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn...
 7. Thanh Nguyen

  Yêu cầu kế toán là gì?

  Yêu cầu của kế toán như sau: Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. Phản ánh trung thực hiện...
 8. Thanh Nguyen

  Chức năng nhiệm vụ của kế toán

  Kế toán có chức năng nhiệm vụ sau: Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác như: giám sát, thực hiện các khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra và lập nhập...
 9. Thanh Nguyen

  Đối tượng của kế toán

  Đối tượng kế toán là đối tượng mà kế toán cần phản ánh và giám đốc: Đó là sự hình thành, và sự biến động của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị . Tài sản và sự biến động của tài sản hoàn toàn có thể tính ra bằng tiền. Do vậy, để đơn giản và dễ hiểu, có thể nói rằng: Tất cả những gì...
 10. Thanh Nguyen

  Định nghĩa về kế toán

  Theo chuẩn mực kế toán: Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và...
Top