kê khai thuế

  1. F

    Hà Nội Tuyển nhân viên kế toán và nhân viên kê khai thuế

    Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC (MST: 0103292065) hoạt động trong lĩnh vực làm thủ tục về thuế, dịch vụ kế toán cần tuyển dụng một số vị trí công việc sau: A. Vị trí tuyển dụng: nhân viên đại lý thuế - Số lượng: 02 người - Mô tả công việc: + Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa...