hồ sơ thuế

  1. Hang Chu

    ? Hồ sơ thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh cần nộp những biểu mẫu nào?

    Em chào cả nhà ạ, cho em hỏi một số vấn đề sau ạ: -Cty em sắp chuyển quận, em phải nộp mẫu 08-mst trước rồi nộp BC26/AC kèm phụ lục 3.10 (chuyển địa điểm) hay phải nộp BC26/AC trước rồi mới nộp mẫu 08-mst sau ạ? -Hồ sơ nộp cho Chi cục thuế mới bao gồm mẫu 09-mst và bản sao GPKD phải không ạ? Cảm...
Top