hệ thống tài khoản theo tt 133

  1. TN96513

    Văn bản Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

    Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006. Hệ thống tài khoản kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC có một số điểm đáng chú ý: - Doanh...