giảm trừ gia cảnh

  1. Nguyễn Kiều

    ? Lao động làm từ tháng 1 đến tháng 5 bây giờ đăng ký giảm trừ gia cảnh từ tháng 1 có được không?

    Cả nhà cho em hỏi với ạ. Bên em có 1 lao động làm từ tháng 1-5/2020. Có người phụ thuộc nhưng vẫn chưa đăng ký giảm trừ được tại công ty. Giờ muốn đăng ký để được tính giảm trừ từ tháng 1/2020 thì có được không ạ. Có ai biết chỉ giùm em với ạ. Vì giờ qua thời gian nộp tờ khai thuế TNCN quý 1 rồi...
  2. thuynga92

    ? Cách tính thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thế nào trong trường hợp này

    Mình có làm ở công ty A được 2 năm, đến đầu tháng 7/2019 thì mình nghỉ việc và chuyển qua công ty B. Bây giờ mình mới nộp giấy tờ giảm trừ người phụ thuộc cho công ty B ( trước đó chưa nộp cho công ty A). Vậy mình sẽ ghi thời gian giảm trừ là lúc nào và nộp cho công ty B. Do trong năm mình làm...
Top