đăng ký khuyến mại

  1. thoavu90

    ? Đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương rồi có sửa nội dung được không?

    Nhờ anh chị hỗ trợ, em đang làm bài về đăng ký chương trình khuyến mãi có quy định Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại: "Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức...
Top