chuẩn mực kiểm toán 250

  1. Doraemon

    Chuẩn mực kiểm toán số 250 - xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính

    Chuẩn mực kiểm toán số 250: Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng 01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách...
Top