chi phí lãi vay hợp lý

  1. Hang Chu

    Dư tiền mặt ảo nhiều giờ muốn vay ngân hàng làm sao để đưa lãi vay vào chi phí hợp lý

    Em chào các anh/chị! Hiện tại em đang có 1 vấn đề nan giải muốn nhờ các anh/chị giúp đỡ ạ! Công ty em hiện tại đang muốn làm hồ sơ vay ngân hàng khoảng 5 tỷ mà quỹ tiền mặt hiện tại đang còn 8,5 tỷ (do ghi tăng bút toán góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt). Em đang nghĩ cách để làm giảm quỹ tiền...
Top