chi phí hợp lý

 1. UyenPham

  ? Thuê địa điểm làm kho hàng có phải đăng ký với sở kế hoạch đầu tư không?

  Công ty e có thuê địa chỉ làm kho hàng , hiện tại thuê kho dưới 100tr được hạch toán vào chi phí và không phải nộp thuế gì cả. Vậy công ty e có cần đăg ky trên sở kế hoạch đầu tư về cái địa chỉ thuê kho này để được tính làm chi phí hợp lý không ạ. Có ai đã gặp trường hợp này chỉ e với ạ . Em...
 2. T

  Tổng Cục Thuế Thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất có được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không?

  Công ty tôi có một dây truyền lắp ráp đồ điện tử, do dây truyền đã sử dụng nhiều năm chưa được bảo dưỡng. Năm 2017, để đảm bảo sản xuất các mặt hàng đạt chất lượng cao, công ty đã tạm dừng sản xuất 7 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền này. Xin hỏi trong thời gian sửa chữa dây truyền này có...
 3. YenBui

  Tổng Cục Thuế Hóa đơn GTGT ghi thiếu địa chỉ có được chấp nhận không?

  Về vấn đề này theo như Tổng Cục Thuế trả lời bằng công văn số 2186/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2017 thì các trường hợp sau vẫn được chấp thuận BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- Số: 2186/TCT-CS V/v hóa đơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà...
Top