chênh lệch tồn kho

  1. thuynga92

    ? Xử lý hàng tồn kho nhiều hơn so với thực tế trên sổ sách công ty sản xuất

    Bên mình là công ty sản xuất và tồn kho là nguyên liệu sắt , thép rất nhiều. Do lấy đầu vào nhiều để giảm bớt thuế GTGT phải nộp. Bên mình ghi trên hoá đơn đầu vào là sắt , thép các loại chung thôi chứ ko tách riêng la từng loạị. Bên mình định xuất bán lẻ cho khách ko lấy hoá đơn nhưng phải nộp...
Top