cá nhân cư trú

  1. Hang Chu

    Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

    1. Trước khi qua Việt Nam: - Giấy phép lao động: nên chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động trước khi họ sang Việt Nam, vì thời gian làm giấy phép lao động cũng mất nhiều thời gian. (Nhà thầu) Thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài...
Top