biểu thuế xnk

  1. TN96513

    Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 - File Excel

    Link down biểu thuế: https://drive.google.com/file/d/1O1t1WiB8fCnf-JAtQxISAVyabbBRxD7P/view Nguồn : Vũ Quý Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Lời tác giả: Sản phẩm biểu thuế này được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn công việc cá nhân khi tôi công tác tại dây chuyền...