Kết quả tìm kiếm

 1. TN96513

  Thuế TNDN Thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn, các khoản thu nhập sau đây được miễn thuế TNDN: (1) Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư...
 2. TN96513

  ? Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

  Bạn không cần làm thay đổi nhé. căn cứ các quyết định sau: 1 .Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các trường hợp cấp lại sổ BHXH như sau: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. 2.Công văn...
 3. TN96513

  Thuế TNDN Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

  1.Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định. Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau: 2. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế trong kỳ...
 4. TN96513

  Thuế TNDN Người nộp thuế, Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Người nộp thuế Theo Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) và Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và số 12/201 /NĐ-CP...
 5. TN96513

  Thuế TNDN Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Khái niệm Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được hiểu là một sắc thuế thuộc loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của một tổ chức, một pháp nhân. Trên thế giới, loại thuế này có những tên gọi khác nhau, tuỳ theo quan niệm hoặc quy định pháp luật của mỗi nước, nhiều khi trong các...
 6. TN96513

  Nhiều sắc thuế Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế xuất nhập khẩu

  Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế XNK Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016; Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý...
 7. TN96513

  ? Công ty tạm dừng hoạt động có được xuất hóa đơn bán thanh lý tscđ không?

  Tạm dừng rồi thì không được xuất hóa đơn nhé
 8. TN96513

  Miễn thuế, giảm thuế , hoàn thuế xuất nhập khẩu

  Nhằm thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, không vi phạm các cam kết quốc tế, góp phần tham gia vào phân bổ nguồn lực có hiệu quả và đảm bảo tính tương đồng, phù hợp với hệ thống pháp luật chuyên ngành đang còn hiệu lực, Luật thuế XNK đã quy định các trường hợp miễn...
 9. TN96513

  Kê khai thuế nộp thuế XNK và Địa điểm, hình thức nộp thuế XNK

  1. Kê khai, nộp thuế XNK 1.1. Nguyên tắc khai thuế, nộp thuế Nguyên tắc khai thuế, nộp thuế XNK được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan. Người nộp thuế tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung...
 10. TN96513

  Hồ sơ khai thuế XNK và thời hạn nộp thuế XNK

  1 Hồ sơ khai thuế XNK Đối với hàng hóa XNK, hồ sơ hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế XNK. Hồ sơ hải quan gồm: (a) Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan; (b) Chứng từ có liên quan. Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán...
 11. TN96513

  Nguyên tắc quản lý thuế Xuất nhập khẩu

  1. Nguyên tắc quản lý thuế XNK Quy định về quản lý thuế nói chung và quản lý thuế XNK nói riêng từ ngày 01/01/2007 được thực hiện theo Luật Quản lý thuế, các luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. Ngoài...
 12. TN96513

  ? Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

  Bạn tham khảo các thông tư, nghị định sau 1. Khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành 2. Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/ 2014/QH13 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội 3. Điều 26 Nghị...
 13. TN96513

  Nhiều sắc thuế Căn cứ tính thuế , hạn ngạch thuế quan, thời điểm tính thu , tỷ giá tính thuế XNK

  1. Căn cứ tính thuế Thuế XNK được xác định dựa theo một trong 3 phương pháp là: Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tính thuế tuyệt đối và phương pháp hỗn hợp. Với mỗi phương pháp tính thuế có những căn cứ tính thuế tương ứng. Cụ thể như sau: 1.1. Căn cứ tính thuế XNK đối...
 14. TN96513

  ? Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

  Công ty bắt buộc đóng bảo hiểm cho nhân viên nhé, không đóng BH thì không mua được BHYT đâu bạn, Bạn có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ, nhưng bảo hiểm nhân thọ không có giá trị thay thế cho BHXH bắt buộc.
 15. TN96513

  Hà Nội Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Sicomp tuyển kế toán

  Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Sicomp Địa chỉ: Số 16/506, đường Kim Giang, TP. Hà Nội. Hiện nay Sicomp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán 2. Hình thức làm việc: Toàn thời gian 3. Địa điểm làm việc: Số 16/506, đường Kim Giang, TP. Hà...
 16. TN96513

  ? Tài khoản ngân hàng đã đóng nhưng trên sổ vẫn còn số dư ,phải xử lý như thế nào

  Tài khoản đã đóng rồi, thì không đóng lại tiếp được đâu
 17. TN96513

  ? Năm 2019 có được gia hạn thuế TNDN không ?

  Theo mình thì được gia hạn số 20% chưa nộp của năm 2019 thôi, theo khoản 2 điều 3 nghị định 41/2020/NĐ-CP
 18. TN96513

  Sắc thuế khác Nghị định 41/2020/NĐ-CP - Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày...
 19. TN96513

  Thuế XNK Phạm vi áp dụng thuế XNK

  1. Đối tượng chịu thuế Hàng hoá trong 4 trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (trừ hàng hóa nêu tại Mục 4.3.2). (1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. (2) Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất (doanh...
 20. TN96513

  Thuế XNK Những vấn đề chung về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  I .Những vấn đề chung về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1. Khái niệm Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới của mỗi quốc gia. Số thuế xuất khẩu phải nộp được tính vào giá bán của hàng hoá xuất khẩu, do đó sẽ...
Top