Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNDN

Thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

TN96513 TN96513 171 0

Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

TN96513 TN96513 141 0

Người nộp thuế, Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

TN96513 TN96513 62 0

Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

TN96513 TN96513 93 0

Công ty phế liệu không có hóa đơn đầu vào thì làm sao để không phải nộp thuế?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 75 2

Chi phí vé máy bay cho đối tác có được tính alf chi phí hợp lý không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 74 1

Công ty làm ăn có lãi sếp yêu cầu phương án giảm lãi để ít đóng thuế TNDN?

thuynga92 thuynga92 58 1

Chênh lệch khi thanh lý tài sản thấp hơn giá trị còn lại có được đưa vào chi phí hợp lý?

ngocnguyen ngocnguyen 76 1

Thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất có được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không?

T tapchiketoan 665 0

Thông tư 173/2016/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Doraemon Doraemon 592 0

khoản chi hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Doraemon Doraemon 423 0

Câu hỏi: Công ty chuyển đổi thành công ty Cổ phần có tài sản cố định được đánh giá lại theo giá trị khác với giá trị cũ. Xin hỏi các tài sản này được

Doraemon Doraemon 377 0

Quên hạch toán doanh thu hóa đơn đã xuất năm 2017

YenBui YenBui 568 1
Top