Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNDN

Đối tượng được ưu đãi thuế TNDN

2 0

Thu nhập tính thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

0 0

Xác định thu nhập tính thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản

2 0

Văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN

0 0

Thu nhập miễn thuế TNDN

0 0

Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

1 0

Người nộp thuế, Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

0 0

Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

0 0

Công ty phế liệu không có hóa đơn đầu vào thì làm sao để không phải nộp thuế?

1 0

Chi phí vé máy bay cho đối tác có được tính alf chi phí hợp lý không?

0 0

Công ty làm ăn có lãi sếp yêu cầu phương án giảm lãi để ít đóng thuế TNDN?

0 0

Chênh lệch khi thanh lý tài sản thấp hơn giá trị còn lại có được đưa vào chi phí hợp lý?

2 0

Thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất có được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không?

0 0

Thông tư 173/2016/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

0 0

khoản chi hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

1 0

Câu hỏi: Công ty chuyển đổi thành công ty Cổ phần có tài sản cố định được đánh giá lại theo giá trị khác với giá trị cũ. Xin hỏi các tài sản này được

2 0

Quên hạch toán doanh thu hóa đơn đã xuất năm 2017

0 0

Thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

TN96513 TN96513 68 0

Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

TN96513 TN96513 61 0

Người nộp thuế, Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

TN96513 TN96513 26 0

Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

TN96513 TN96513 58 0

Công ty phế liệu không có hóa đơn đầu vào thì làm sao để không phải nộp thuế?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 42 2

Chi phí vé máy bay cho đối tác có được tính alf chi phí hợp lý không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 28 1

Công ty làm ăn có lãi sếp yêu cầu phương án giảm lãi để ít đóng thuế TNDN?

thuynga92 thuynga92 23 1

Chênh lệch khi thanh lý tài sản thấp hơn giá trị còn lại có được đưa vào chi phí hợp lý?

ngocnguyen ngocnguyen 30 1

Thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất có được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không?

T tapchiketoan 610 0

Thông tư 173/2016/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Doraemon Doraemon 549 0

khoản chi hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Doraemon Doraemon 388 0

Câu hỏi: Công ty chuyển đổi thành công ty Cổ phần có tài sản cố định được đánh giá lại theo giá trị khác với giá trị cũ. Xin hỏi các tài sản này được

Doraemon Doraemon 338 0

Quên hạch toán doanh thu hóa đơn đã xuất năm 2017

YenBui YenBui 508 1
Top